Pages

Thursday, January 24, 2013

മുത്തുവിനെ സ്ഥാനഭ്രുഷ്ടനാക്കണമേ തിരുമേനി. എന്‍ഡോഗാമി തന്നില്ലങ്കിലും വേണ്ട

നന്ദികെട്ടവനും മുട്ടനാടും പിന്നെ കുറെ ഊമ്പന്സും അടങ്ങുന്ന മാവോ മക്കളുടെ ഏറ്റവും പിതിയ കലാ പരിപാടി ഇന്ന് മാവോ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടു. ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു മണ്ണുകപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയായി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മേലെ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്ത ഒരു വൈദീകനെ പറ്റി കുറ്റങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ ഇത്രയുമേ കണ്ടള്ളുല്ലോ എന്നാ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഉള്ളതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും അസത്യങ്ങള്‍ കൂടിയാണ് എങ്കില്‍ പിന്നെ പറയണോ. എന്തായാലും അവന്മാരുടെ ആ മെമ്മോറാണ്ടം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. മലയാളത്തില്‍ എന്റെ കമന്റ്സ് കൂട്ടി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഈയുള്ളവന്‍ കൂട്ടി ചെര്ത്തിട്ടുള്ളൂ. അവസാന ഭാഗത്ത് ബ്രാക്കറ്റില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറു ചോദ്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാരക്കിയവാന്‍ പോയിന്റുകള്‍ ശക്തമാക്കുവാന്‍ വേണ്ടി എഴുതിയ കമന്റുകള്‍ ദിലെറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ പാവം മാവോകള്‍ മറന്നു പോയി.
 
Memorandum
To:  His Excellency Mar Bishop Jacob Angadiath
From:  Parishioners of St. Mary’s Church, Morton Grove and Sacred Heart Church, Maywood (ഇത് ആര് ഒപ്പിട്ടു?ആര് തയ്യാറാക്കി? ഇങ്ങനെ ഇടവകക്കാരെ പ്രധിനിധീകരിക്കാന്‍ ആരാണ് ഈ ധീര യോദ്ധാക്കളെ ചുമതലപെടുത്തിയത്?)
Date:  December 28, 2012
Subject:  Petition For Removal of Fr. Abraham Mutholam as Vicar General, Fr. Abraham Mutholam of Knanaya people in U.S.A
The Vicar General, Fr. Mutholath (“VG”), has betrayed the people of the Knanaya Community in North America, especially the people of the Knanaya Community in Chicago. Rev.Fr. Abraham Mutholath is failed to do his duty as a Parish priest as well as “VG” of Knanaya Region. His primary duty is to lead the faith community towards our Lord God and his every action is proving that he is a crooked Politian.    As such, the Parishioners of St. Mary’s Church in Morton Grove and Sacred Heart Church in Maywood petition Your Excellency to remove Fr. Abraham Mutholam as Vicar General and Parish Priest.  We believe that many Knanaya people become political pawns in the hands of  the VG.  We have lost confidence in our Vicar General who has been cheating ordinary people in the name of God.  We believe he engaged in intentionally mislead the Knanaya people just to getdonations and secure his positions and personal gains. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? കൂടെ ആര്‍ക്കെങ്കിലും കാശ് മേടിച്ച് സ്ഥാനം കൊടുത്തു എങ്കില്‍ തെളിവ് കൂടി കാണിക്കുക .ഒന്നറിയട്ടെ.In support of this request, the Parishioners state:
 
In 2006, in order to form the “Knanaya” Church in Chicago, Fr. Abraham Mutholath announced during mass and many meeting that any Church purchased in Chicago by the Knanaya people shall be endogamous. കല്ല്‌ വച്ച നുണ. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് എങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കൂടി നിരത്തുക. ക്നാനായക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പള്ളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെ എന്‍ഡോഗംസ്‌ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകളെ മണ്ടന്മാരാക്കാന്‍ നോക്കണോ മക്കളെ? Using this same propaganda, the VG convinced Knanaya people in many other cities in the United States to build “Knanaya” Churches.   Many members of the Knanaya community, when deciding to donate money for Knanaya Churches, relied on VG’s assurance that the Knanaya Churches would be endogamous. മക്കളെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പള്ളികള്‍ വന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കന്‍ ക്നായിലൂടെ വന്ന ഇമെയിലുകള്‍ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. സീറോ പള്ളിയെന്നും മാറികെട്ടിയവരുടെ പള്ളിയെന്നും ഒക്കെയുള്ള എന്ത്മാത്രം ആരോപണങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ആളുകള്‍ കാണാതെ മുത്ത് എന്‍ഡോഗമാസ്‌ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നും ആളുകള്‍ കണ്ണും പൂട്ടി ഒന്നും അറിയാതെ അത് വിശ്വസിചെന്നും ഒക്കെ ആരോട് പറയാം? കഷ്ടം
Subsequently, just a few months ago in Chicago, the VG announces that a Knanaya person who marries someone outside of the community will continue his/her membership in the Knanaya Church and the spouse and children of this person shall not be members of the Knanaya Church.  This is referenced to by many in the Knanaya Community as the “Moolakattu Formula”.    This contradicts the propaganda the VG used in 2006 to convince people to donate money to build “Knanaya Churches.” ഇതിന്റെ പേരില്‍ കപ്ലെയിന്റ്റ്‌ കൊടുക്കാന്‍ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് സീറോ മലബാര്‍ കത്ത്തെദ്രല്‍. എടാ മണ്ടന്മാരെ അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവിന്റെ കൂടെ അറിവോടെയാണ് മൂലക്കാട്ട് ഫോര്‍മുല അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ. എന്നിട്ട് അങ്ങേരോട് അത് കപ്ലെയിന്റ്റ്‌ ചെയ്യാന്മാത്രം മണ്ടന്മാരായി പോയല്ലോ നിങ്ങള്‍?
Consequently, many Knanaya people suffered great distress and harm when receiving Your Excellency’s pastoral letter, stating the Knanaya Churches are not strictly endogamous.  Essentially, this letter insinuates there is no difference between the Syro Malabar Church and Knanaya Mission.   This contradicts the propaganda the VG used in 2006 to convince people to donate money to build “Knanaya Churches.”
We, the undersigned, absolutely agree and believe that the practice of endogamy is mandatory to  future existence of the Knanaya people.  Basically, where there is Knanaya, there must be endogamy.  This is a tradition that is centuries old and must be maintained in our community.
Unfortunately, we believe that many Knanaya people become political pawns in the hands of  the VG.  We have lost confidence in our Vicar General who has been cheating ordinary people in the name of God.  We believe he engaged in intentionally mislead the Knanaya people just to get donations.


In supplement  to the foregoing, please find below additional acts of deception and fraud conducted by the VG:.
 1. Through the Church bulletin and Sunday homely he stated several time our children will be lost if they continue going to Latin Church and their moral will be lost as American Community. അത് ശരി എന്നാല്‍ ആ ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ ഒന്ന് കാണിക്ക്. പറഞ്ഞത് വളച്ചൊടിക്കാന്‍ നോക്കുന്നത് നല്ലതാ പക്ഷെ വളചോടിക്കുംപോള്‍ നല്ലത് പോലെ വളചോടിക്കണം മോനെ . This is the way he attack Latin Churches and Our nation’s dignity. He openly criticizes & discourage people attending mass at Latin churches, whereas during weekdays he offer Latin mass & lives in Latin church.
 2. When he was a Parish priest in Maywood Sacred Heart Church, he collected and saved almost $650000-00 to build youth center and spent this whole money to renovate the Church without the proper permission from Diocese. ഇപ്പോള്‍ സീറോ മലബാര്‍ രൂപതയില്‍ അനുവാദം മേടിക്കാന്‍ പോകാതിരുന്നതാണ് കുഴപ്പമായത്. അന്ന് അങ്ങിനെ പോയിരുന്നെങ്കില്‍ പറഞ്ഞേനെ ഞങ്ങളുടെ കാശ് പിരിചെടുത്തിട്ടു അത് ചിലവാക്കാന്‍ അനുവാദത്തിനു പോയി എന്ന്. This money has been collected through our kids piggy bank and other fund raising events to make our kids attached to our faith community. This been a big wound in our young people and still everybody is very much upset. He cheated our kids and young generation. He always proclaims that our Bishop Angadiath is not going to do anything and he have the command over him. What ever he says, Bishop going to approve in spending. There is a big financial mismanagement in both church. ഈ പള്ളികളില്‍ പൊതുയോഗത്തില്‍ വച്ച് കണക്ക്‌ വായിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാട് വര്‍ഷങ്ങളായി ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് അവിടെയൊന്നും കേള്‍ക്കാത്ത കാര്യമാണല്ലോ മോനെ ദിനേശാ?
 3. Please check with personal hearing from previous Maywood Church accountant about financial fraud he done before he left the church as a parish priest. He was very upset when accountant ask for some clarification regarding spending and that lead him to ask for volunteer step down due to mental torture. He always handle church money for his personal benefit and we request you to kindly  audit through your office and understand how he disobeyed your office. ഇത്രയധികം സമുദായ സ്നേഹിയായ ആ മനുഷ്യന്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാതിദ്വാതോടെ സത്യം ഇത് വരെയും മൂടി വച്ചു. ഇനി അത് പോട്ടെ. ഇനിയെങ്കിലും സത്യം തുറന്നു പറയട്ടെ. എന്ത് തട്ടിപ്പാണ് അവിടെ നടത്തിയത്? വ്യക്തമായി പറയുക
 4. Since “Family unity is our primary concern ’’ He is acted several times to destroy some families through making quarrels in between husband and wife. There are number of families have issues and those problems created through Fr. Mutholam when the guys are not listening to him, he went and threaten their wives through Bible Quote.ഹഹഹഹഹ ഇത് കൊള്ളാം. സ്വന്തം അനുഭവം ആണോ? സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മേല്‍ സ്വന്തമായി ഉള്ളതിലും Influence മുത്തുവിനോ..കൊള്ളാമല്ലോ ഈ മുത്തു.
 5. 14) Started a new practice of offering money to departed person’s body/soul in the name of spiritual flower and discouraged the offering of real flower. We can see a collection box near by coffin in the church during the wake and funeral Mass. Collected money go to his private limited Agape Movement. ആ പണം എവിടെ പോയി എന്ന് അങ്ങേരോട് ചോദിക്ക്. കൃത്യമായി കണക്കുണ്ട് മകനെ.
 6. 15) He collecting money through Religious store from both Chicago Churches and putting it in the Agape Account. അഗാപ്പെ അക്കൌണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഏതെന്കിലും ഭീകരവാദികളുടെ അക്കൌണ്ട് പോലെയാണല്ലോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. എടൊ അത് ചാരിട്ടിക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.
 7. 16) He is taking all and unlimited religious offering money to Agape Movement and not paying the fair share of Diocese portion. Estimated monthly income religious offering is more than $ 10,000.00. This is excluding personal donation. അത് ശരി ഇനി അതിന്റെ ഷെയര്‍ രൂപതയെ കൊണ്ട് മേടിപ്പ്പിച്ച്ചിട്ടു അവസാനം മുത്തു രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാന്‍ ആണ് ഉദ്ദേശം അല്ലെ?
 8. 17) He is taking the Agape fund to Eastern State of India and Kottayam to glorify himself and conducted several inaugural meetings with powerful politicians and clergy men to get fame. Since St. Thomas Syro Malabar Diocese and its Churches are with Tax exempt status, there is no need of transferring church money to Agape. ഈ ടാക്സ്‌ എക്സംപ്റ്റ്‌ എന്നാ സാധന്മേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? പള്ളിയും അഗപ്പെയും വേറെ വേറെ. പാ വേറെ പാപ്പച്ചന്‍ വേറെ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് പോലെ. അഗാപ്പെ ചാരിട്ടബ്ലെ ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്‍സി ആണ്. പള്ളി അതല്ല. കൂടുതല്‍ അറിയണം എങ്കില്‍ ആശാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്ക്
 9.    Always facilitating illegal contributors and encouraging through Holly Alter and Church/Region media. ഉരു ഉദാഹരണമോ തെളിവോ ഒന്ന് താടെയ്‌ . വെറുതെകണ്ണടച്ച് വെടിവേയ്ക്കാതെ.
 10.  Holly Alter is using to tarnish his political opponents through bad phrasing and threatening with Holly Bible quoting. ഒരു ഉദാഹരണം തരാമോ സാറേ?
 11.  Misusing and abusing the Holly Alter and precious offering through his camera and media and publically proclaiming as long as he have his camera and his personal controlled media, nobody can do nothing to him. Also he publically stated several times that he is a politician and he will use his people according to the situation and if anybody wants they can use him as well.   പള്ളിയില്‍ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റം ഒന്നും അല്ല. ഇത് കൊണ്ട് മുത്തുവിന്റെ രോമാത്തെല്‍ പോലും തൊടാന്‍ സാധിക്കില്ല മോനെ.

 1. One time, he refused to offer Christmas mass in a rented church where we used to have regular mass every Sunday, saying Jesus will be born only in our own church. But after a persistent complaint to the Bishop, he later agreed to say the mass. ഓ പഴയകാര്യങ്ങള്‍ ഒക്കെ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അങ്ങേരെ കൊണ്ട് ആ ചുടു ചോറ് വാരിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടേ? ആരാണ് എന്ന് അറിയില്ല എങ്കില്‍ ആ ജോര്‍ജ്ജ് കുട്ടിയോട് ചോദിക്ക്. പിന്നെ ആശാനും വാച്ച്ചായും ഒക്കെ പറയും അന്നത്തെ ചരിത്രം മുഴുവനും.
 2. He refused to announce publicly in the church the names of Knanites marrying non knanya in the past and now he says it is okay to tell the names publically. (SO WHAT?  MUST HE DO THIS? WHAT RESPONSIBILITY OR DUTY DID HE VIOLATE?) ഇത് കൊള്ളാം. മാരികെട്ടിയവന്റെ പേര് അനൌണ്സ് ചെയ്യാതിരുന്നതിനു ഒരു സ്വര്‍ണ്ണ പതക്കം കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ? ഇത് മാറി പോയി എഴുതിയതായിരിക്കും. മുല്ലപ്പള്ളി എഴുതിയ കപെയിന്റ്റ്‌ കോപ്പി അടിച്ച്ചതാണോ?
 3. Recently, a Knanaya youth had to get attorney's help to get a wedding "kuri" (permission), because the priest was asking for money in exchange for the"kuri". This happened under his leadership.  (DID HE DO ANYTHING TO CAUSE THIS?  IS THIS SOMETHING THE CHURCH IS OKAY WITH? )ബ്രാക്കറ്റില്‍കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമന്റ് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ? കമ്പ്ലെയിന്റെ തയ്യാറാക്കി തന്ന വന്‍ ചോദിച്ചതാണ്. മുത്തു അങ്ങിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇല്ലി ച്യ്ത കാര്യത്തിന് ഇല്ലിയെ അല്ലെ മാറ്റേണ്ടത്?
 4. Once a youth invited him to attend a wedding at the Syro Malabar Cathedral Church but he refused, saying that he will attend only wedding at Knanaya Churches. But in another case, he did attended wedding in a Latin Church. Such acts have discouraged many youths to not attend Knanaya Churches. മാറി കെട്ടിയവന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാത്തത് കുറ്റമായോ? എന്ത് പറ്റി ഈ മാവോയ്ക്ക്. അങ്ങേര അത് ചെയ്തു എങ്കില്‍ അങ്ങേര്‍ക്കു കൊടുക്കണം ഒരു സ്വര്‍ണ്ണ പതക്കം.ഇനി പോയിരുന്നു എങ്കില്‍ പറഞ്ഞേനെ അത് കാരണമാണ് യുവതീ യുവാക്കാള്‍ മാറികെട്ടുന്നത് എന്ന്.
 5. In the past, he discouraged to allow Malayalam speaking priests who serve Latin Churches/Syro Malabar Churches to say mass in Knanaya Churches and now he has joined Syro Malabar Church and say Mass now in Knanaya church.  (WHICH PRIESTS DID HE DISCOURAGE?)ഈയുള്ളവന്‍ ചോദിക്കാന്‍ ഇരുന്ന കാര്യം ഇതാ ഇത് എഴുതിയ ബുദ്ധിമാന്‍ അതെ പടി ബ്രാക്കറ്റില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് എടുത്തു അതെ പടി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ബുദ്ധിമാന്‍ നീനാന്‍ വാഴട്ടെ.
 6. There is a retreat that will be held the summer of 2013 at a five star hotel. Several people had raised concerns regarding this retreat because this event is against KCCNA and Fr. Mutholam plans to have a cultural program during the retreat. He has called these people with concerns and threatened them by using abusive language.  (WHO DID HE CALL?  WHY IS THIS EVENT AGAINST KCCNA?  EVEN IF IT IS, HOW HAS VG VIOLATED HIS RESPONSIBILITIES?) ഹഹഹ ഡാ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങള്‍ ബ്രാക്കറ്റില്‍ . ഇതിനൊന്നും ഉത്തരങ്ങള്‍ ഇല്ലഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉത്തരം അങ്ങാടിയത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത്?
 7. About 5 months ago, there was a memorial mass that took place at Sacred Heart Knanaya Catholic Church in Chicago. Fr. Abraham Mutholam had ordered to put the collection money that was received during that mass into his personal account. You can ask any of the 2012 officials for verification of what happened. (WHO ARE THE OFFICIALS? Specific examples will strengthen your point) അത് തന്നെ ഈയുള്ളവനും പറയാനുള്ളൂ . ആരാണ് ആ ഒഫീഷ്യല്സ്? ഉദാഹരം പറയുക മോനെ
 8. He has been removing  the Knanaya priests from their positions in North America since they have had differing opinions, and sending them back to India. An example of this would be the Knanaya Priest that served in Houston, Fr. Jose Illikunnumpurath and the Knanaya Priest that served in Miami, Fr. Stephen Vettuvelil.  (GOOD USE OF EXAMPLES, BUT ARE YOU SURE THE ONLY REASON THESE PRIESTS WERE SENT BACK WAS BECAUSE THEY DIFFERED IN OPINION?  WAS THIS DECISION TO SEND THESE PRIESTS SUPPORTED BY ANGADIATH?) കൊള്ളാം .ബ്രാക്കറ്റില്‍ കൊടുത്ത്തിര്‍ക്കുന്നതിനു കൂടി ഉത്തരം കൊടുത്തു കൂടെ? പിന്നെ മുത്തു അല്ല അച്ഛനെ നിയമിക്കുന്നതും മാറ്റുന്നതും എന്ന് സാമാന്യബുദ്ധി ഉള്ളവര്‍ക്ക് അറിയാം. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ അടുത്ത് മുത്ത്‌ അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കപ്ലെയിന്റ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ ഉള്ള ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ
 9. Few months ago, he told parishioners that there will be a memorial mass for all the dead in the past the next day. To the surprise of parishioners who came with photos of their beloved ones the next day, they saw a mass celebrating birthday of the wife of a rich parishioner.  (WHICH PARISHIONERS CAME WITH PHOTOS?) അയ്യോ. അന്ന് മുത്തു അല്ല കുര്‍ബ്ബാന്‍ ചൊല്ലിയത്. മാവോക്കാരുടെ ഇഷ്ട കത്ത്തനാരായ സജിയച്ചനല്ലേ? സജിയച്ചന്‍ ചെയ്ത കുറ്റവും മുത്തുവിന്റെ അക്കൌണ്ടിലോ?
 10. Fr. Abraham Mutholam is a crooked politician. For the past 4 years we haven't had elections for the Chicago Knanaya community. This year we did and he took part in the elections. He's been dividing the community. We do not want a politician leading the church, instead, we would like to have dedicated priest. (WAS HE THE REASON WHY THERE WAS AN ELECTION OR DID HE ONLY SUPPORT A CANDIDATE?) ദാ ചോദ്യം ബ്രാക്കറ്റില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞോളു ഉത്തരം.
These examples show Fr. Mutholam has been practicing in a manner that is contrary to the wishes of his Parishioners and the Catholic Church.  We fear that leaving him in charge of pastoral care of Knanaya people will jeopardize the Catholic faith and practices of the Knanaya people. Therefore, we respectfully request Your Excellency please remove Fr. Abraham Mutholath from the post of Vicar General serving Knanaya people in the USA.
 
 

28 comments:

 1. see Knanaya bulletin vol 4 issue 48 on Aug 23 2009 for attack on Latin catholic churches in America. truth is tough.

  ReplyDelete
 2. Dear Blogger,
  Knanaya means Endogomus. If you are a man, do anybody ask you, how many balls you have and do you have something in between the balls ?

  ReplyDelete
 3. Ask this above question once again and please reply, please reply dear Blogger! If you don't reply you are a eunuch kna, which we have never heard of!

  ReplyDelete
 4. Good job blogger! I was wondering how this could happen!
  The most interesting part is the comment in English for more details. These are cray people. What they are looking for? I thought they are looking for endogenous church. Now it is very clear that all these troubles are just due to some kind of frustration to the clergy over all or to Mutholam. Now I am not interested to read world Kna and Chicago Kna.

  ReplyDelete
 5. now every body knows WHO IS WHO......

  IKCC MEMBER NEW YORK

  ReplyDelete
 6. ആരാണ് മുത്തുവിന് വേണ്ട മൂന്ന് പേര്‍ ? നന്ദികാടനും ആട്ടിന്‍ മുട്ടനും പിന്നെ തൂമ്പനാലും ആണോ ? അവരുടെ തലപോയിട്ട് കാലിന്‍റെ ഇടയിലെ രോമം പോലും തൊടാന്‍ മുതുവിനോ മുത്തുവിന്റെ ശിങ്കിടികള്‍ക്കോ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഷീന്‍സിന്റെ പലതും വെട്ടാന്‍ പറ്റും. കാലിന്റെ ഇടയിലെ രോമം അങ്ങിനെ പലതും. മിക്കവാറും ഉടനെ തന്നെ മുത്തുവിന് അത് ചെയ്യണ്ടി വരും.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ഇവര്‍ ചെയ്യുന്നതു എന്താണന്നു ഇവര്‍ അറിയുന്നില്ല. ഇവരോടു പൊറുക്കണെ..ഈ ശാപം ഇവരുടെ മേലോ, ഇവരുടെ കുടുമ്ബങ്ങളുടെ മേലും പതിക്കാതിരിക്കട്ടെ..

   Delete
  2. Thank you Mutholathu Acha.

   Delete
 7. Dear Blogger,
  How do you know all these things??? are you a genious??? or are you the Muthuvettan??? or Kinnanpalli???

  ReplyDelete
 8. Nobody should hold two positions. I suggest the priests should not serve more than 3 years in one parish. They should be transfered to another chuch in another state. See Antony Achen at syromalabar church. As soon as he became the Vicar General he gave up the parish priest position. Mutholathachen should give up the parish priest position and keep the Vicar General position and stay in chicago because he has a job here in Chicago. Why Mutholathachen push the parishioners to ask bishop Angadiath to take a drastic step. Recent actions by Mutholathachen made things worse. At least if he take the right decision which is to resign as the parish priest and stay as Vicar General, people will support him.

  ReplyDelete
 9. ഒരു വൈദികനോടു ഇത്രയും ക്രൂരത ആകാമൊ? അഭയാ കേസില് ഇന്ത്യ്യിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റാന്വേക്ഷണ ഏജന്സി, പ്രതിപ്പട്ടികയില് ചേറ്ത്തവരെ പോലും ഇപ്പോഴും വൈദികരെന്ന പേരില് ആദരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം , ഒരു വൈദികനെ ഇത്രയും ക്രൂരമായി അവഹേളിക്കുന്ന കന്ടിട്ടു മൌനം പാലിക്കുന്നു. ആശയ വിയോജിപ്പു സ്വാഭാവികം .എന്നാല് ആശയ വിയോജിപ്പിന്റെ പേരില് അപ്പനെ തല്ലുന്നത ന്യായികരിക്കന് കഴിയില്ല.
  കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ദം വിജയിച്ചിട്ടും ഗാന്ധാരി ശാപമേറ്റ യെദുകുലം ദര്ഭ പുല്ലുകള് കൊണ്ടു പരസ്പരം പൊരുതി നശിച്ച സമ്ഭവം മഹാഭാരതത്തില് ഉണ്ടു. സ്വന്തം മക്കള് കുറ്റ കാരായിട്ടു കൂടി ഒരമ്മയുടെ ശാപം ഭഗവാന്റെ കുലത്തെ തന്നെ, നശിപ്പിച്ചു വെങ്കില്, തിരു വസ്ത്ര മണിഞ്ഞ ഒരു വൈദികന് , ഇനി കുറ്റകാരനാണെങ്കില് കുടി, ഇത്രയും ക്രൂരമയി അദ്ദേഹത്തെ വിധിക്കുന്നവര് ഇന്നല്ലെങ്കില് നാളെ വിധിക്കപെടും . ഇതു കണ്ടു നില്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിനു യെദുകുലത്തിന്റെ ഗതി കേടു ഉന്ടവാതിരിക്കട്ടെ..
  ഇവിടെ യധാര്ത് കുറ്റവാളികള് ആര് ? 1986 -ല് ക്നാനായ സമുദായത്തെ പിന്നില് നിന്നു കുത്തിയവരൊ അതൊ അതു ചികില്സിച്ചു കുളമാക്കിയ പുരോഹിത വര്ഗ്ഗമൊ? ഈ പുരോഹിതര് നല്ല ഡോക്ടേര്സല്ല , അവരുടെ ചികില്സാ രീതിയില് അപാകതകള് ഉണ്ടാവം .പക്ഷേ മുറിവു ഉണ്ടാക്കിയിതു അവരല്ല എന്നു മനസിലാക്കുക.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Blogger
   I know most of the comments are stupid. But jus to go back to history.Meeting held community center to remove the "non co-operation" he made a speech, in order to maintain kottayam statusco, I played a trick to get the approval Bishop Angadiath. I am going to buy the church under corporation.But so called current endogomy leader were support of Fr.Muthu did not ask for the clarification.Second You can not deny the truth many times he has been crtitizing the people going to Latin Masses...This is the real truth and no body can deny it.Yes other stuffs are politically motivated allegations. But as a parishoner it is our right to have new preist..since Fr.Muthu is there for long time..But decision has to come from Mar.Angadiath.

   Delete
 10. Have some Knanaya Pride, that's all we need.
  http://www.youtube.com/watch?v=AiTtFx-MlGI

  ReplyDelete
 11. Muttu lost the spirituality inside of him , that's why all this happening around him .

  ReplyDelete
 12. Muttu lost the spirituality inside of him , that's why all this happening around him .

  ReplyDelete
 13. Practice of endogamy is OK but when you hate your brother because of his marriage to a non knanaya person, THAT IS TOTAL LOSS OF SPIRITUALITY. YOU HAVE TO ASK THE QUESTION ....IS PRACTICE OF ENDOGAMY CHRISTIAN ?????

  ReplyDelete
  Replies
  1. Remember that Christianity has mostly disappeared from original places such as Jerusalem, Syria, Egypt and Syria . The holy teachings (word) alone could not protect the people in their faith, as the Islamic horsemen attacked and made them choose between life and christian faith. Most just converted to the new political reality. The powers of English King took their churches/faith away from the Pope, just in time as the Muslims were knocking at the door steps of Vatican from the east (Constantinople was rename to Istanbul).

   The significance of Istanbul and Egypt for trade & Commerce between Europe and Asia should tell you that whoever controlled Istanbul/Israel/Egypt controlled the Commerce/trade. Before it was Christians and now it is Muslims. This is a major reason, Portuguese people embarked on a sea-route around the Africa to avoid MiddleEast forces to India & China. Remember Commerce/trade/Money Opportunities control Humans. Endogamy practises as odd as it seems can preserves values longer with-in the society.
   That is the only explanation why Syrian Knanaya Christians remain Christians today along with some luck that God stopped Tippu from Attacking Travencore with the rise of the Periyar river waters. Otherwise more of our people would be Knanaya Muslims today. We need to thank france (re-nigging on their Arms contract to Tippu and England for assisting in Travencore's defense. Or else, most Keralites would be Muslims by 1800 with a few exceptions.

   Delete
 14. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ എൻഡോഗാമി ഭക്തന്റെ മകളും വടക്കുംഭാഗന്റെ ശക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും അടിയറവ് വച്ചു. ഈക്കഴിഞ്ഞ വീക്കെണ്ടിൽ താംബായിൽ അരങ്ങേറിയ സങ്കര ഒത്തുകല്ല്യാണത്തിന് താംബായിലേയും ചിക്കാഗോയിലേയും ധാരാളം എൻഡോഗാമി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു. ഇനി കല്ല്യാണത്തിന് ചിക്കാഗോയിൽ വീണ്ടും എൻഡോഗാമി ഭക്തർ ഒന്നിക്കുന്നതാണ്.

  ReplyDelete
 15. Don't blame the parents for the mix marriage. When our children goes to college and when they become adults the parents don't have too much control on their kids. Of course all the knanaya parents teach their kids our culture and the imortance of endogomy when the ids are younger.The parents reinstate those values when they comeback from college. Still few chldren will make decisions which we don't like, we can not do anything for that. We should appreciate those parents who still stands for our endogomy. To protect our endogomy they stay in the fron line. For example Prof. Mayamma Vettikattu and Kottoor Joy. They both always in the front line to protect our cultue and endogomy.

  ReplyDelete
  Replies
  1. HAha funny. The same ideology they cant implement in their home, how they can implement on others. They are fighting in the front line for what? They should have fought in their home to be an inspiration for others.
   Adyam swayam nannakuka. Pinne nadu nannakkuka. Useless political clowns

   Delete
  2. Endogamous families forms endogamous parishes, endogamous parishes forms endogamous diocese. If the endogamy can not be preserved through next generations, whats the purpose of having endogamous churches?. Those who let their own kids to go against endogamy, should not be allowed to hold any positions in endogamous associations or churches. It should be strictly enforced, so the parents sincerely discourage their kids to marry outside. Other wise its merely BS to break the endogamy rules in their own home and then play endogamy politics in public. Just like a drunkard should not be allowed to hold a position in anti liquor organization or a prostitute should be banned from Morality club.

   Delete
  3. Anonymous January 29, 2013 at 3:04 PM
   I have to agree with you 100%. In Houston parish the resolution brought out by none other than Jimmy Kunnachery whose son is married to to lovely lady belonging to Zero Malabar.
   Shame on those who do one thing at home and another in public.

   Delete
 16. chiago kna blog is removed

  ReplyDelete
  Replies
  1. Good News for Muthu and his pimp !!!

   Delete
 17. It is a brain exercise for North American Kna Administrator Muthu. Now life make easy for you to find the counter answer. Just try and defend yourself from this accusation. At the end Dear Muthu, You need to satisfy yourself and your God.

  ReplyDelete
 18. The Vicar General, Fr. Mutholath (“VG”), has betrayed the people of the Knanaya Community in North America, especially the people of the Knanaya Community in Chicago.

  Shiju Cheriyathil and Binu Poothura all other trusties betrayed the American Knanaya Community. They were the trusties of maywood church and they are saying now they realize it was not endogamus. Get them send the school again to get them some basic knowledge.

  ReplyDelete
 19. Jeevanulla daivathil vishwasikkuka... he is watching over all of us. he is watching over achen too..so, go ahead, put all kind of nastiness over his shoulders...he will only pray for your conversion..The real believers of christ loves father mutholam and will always pray for him... may god bless him.. may god give him the strength to continue this difficult journey toward a independent knanaya parish... times are touch and devil is very active in all of your minds.. one can only pray for the conversion of sinners...fatimayile maathavu (saint mary's mathavu) ningale sahayikkatte..

  ReplyDelete

Please know that we will respect your freedom of speech but any abusive language directed towards the blogger, this blog or any one else would not be tolerated. Please refrain from posting spam and abusive language. The blogger doesnot assume any responsibility for the content of the comments made by the readers and they doesn't represent the opinions of the Blogger. The moderation of the comments are aimed at preventing the comments with abusive language only.

Again let me make it clear "The blogger doesnot assume any responsibility for the content of the comments made by the readers and they doesn't represent the opinions of the Blogger.". So you post the comment at your own risk.