Pages

Monday, July 22, 2013

അങ്ങിനെ കോടതി ഉത്തരവും വന്നു. ഇനി എന്ത് ? അപ്പീൽ കൊടുക്കുവാൻ മറക്കരുതേ ജോയികുട്ടാ.

ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന സുപ്രാധാന സംഭവങ്ങളിൽ രണ്ടും മാഫിയായ്ക്കിട്ടു കിട്ടിയ പണി ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ധ്യാനം തന്നെ . വൻ  വിജയം എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും പരാജയം തീരെ ആകാത്ത ഫൈവ്  സ്റ്റാർ ധ്യാനം ആയിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ.  മൂഞ്ചികൾ കുറെ പേര് പിൻ  വാതിലിലൂടെ വന്നു അനുഗ്രഹം കൈപ്പറ്റി . പ്രാഞ്ചികൾ  മൂഞ്ചികളുടെ കൂടെ   കൂടി ധ്യാനം ബഹിഷ്കരിച്ചു.  പ്രാര്തനക്കാരും അവരുടെ സിൽപന്തികളും കൂടി  ധ്യാനിച്ച്‌ പരിപാടിയെ വിജയിപ്പിച്ചു.  ഇനി നഷ്ടം വന്നു വെങ്കിൽ മുത്തുവിന്റെ അഗാപ്പെക്ക് നഷ്ടം. 


ഇനി അടുത്ത  പ്രധാന കാര്യം  ഏറെ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചു മാഫിയാ നടത്തിയ  കേസിന്റെ തലവിധി ആയിരുന്നു.  സ്റ്റേ  സ്ഥിരമാക്കുവാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞെപ്പു വക്കീല നടത്തിയ പാഴ്ശ്രമം  ഒരു ധാഷിന്യവും ഇല്ലാതെ ജഡ്ജി ഏമാൻ ചവറ്റു കുട്ടയിൽ ഇട്ടു എന്നതിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമായി  ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.


ഇനി എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ കുഞ്ഞെപ്പു വക്കീൽ ? അപ്പീലിന് പോകണം കേട്ടോ.  അച്ഛനെയും കൂട്ടരെയും വീണ്ടും കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തണം. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അച്ഛന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വച്ച്  അച്ഛനെതിരെ ഒരു പ്രമേയം കൂടി പാസാക്കണം. ഇത് പറയുവാൻ കാരണം നമ്മുടെ മാഫിയയുടെ കുറെ ദിവസങ്ങളായുള്ള രോദനം കേട്ടിട്ടാണ്.   സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ആണ്  പുതിയ പ്രചരണത്തിന്റെ മുഖ്യ കാതൽ. അതായത് അവർ കൊടുത്ത കേസിൽ വാദിക്കുവാനായി വക്കീലിനെ വച്ചു  എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കുറ്റം. വക്കീളില്ലാതെ അച്ഛനെ കോടതിയിൽ കയറ്റി ഞെളിയാമെന്ന് മാഫിയാ കരുതി പോലും.  അല്ലെങ്കിൽ മുത്തു വിനെ പോലെ കോടതി എന്ന് കേട്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന  അച്ഛനാണ് മേലേടം എന്ന് കരുതിക്കാണും പിള്ളേര്. ഇനി അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട. നഷ്ടപെട്ടത് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ മേലേടം തുനിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയാൽ  കിഴക്കേൽ മോൻ ഇത്തിരി വിഷമിക്കും.  കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞരിയിക്കണ്ടല്ലോ.

56 comments:

 1. Knanaya KochettanJuly 22, 2013 at 8:49 AM

  Wonderful job by Fr. Meledom. This should be a lesson to Kaniyan, Nannikettavan, Sajan Thunippuram, Kizhakkel Unni, KCCNA & HKCS. They are the one who are destroying ordinary knanaya peoples money. At least study the case before going for case, Sajan and Cyriac are the worst HKCS Leaders we ever had in Houston. Society got a president with eccentric personality and behavioral problems

  ReplyDelete
  Replies
  1. As a president of HKCS Sajan is a big failure. Instead of solving or act as a leader who leads the community he himself is making problems and becoming part of a group who is trying to destroy the church.

   Delete
  2. Knaya Snehi ThampuranJuly 22, 2013 at 9:17 AM

   Who acknowledge him as our leader. Leaders dont cry for silly things like not letting him talk at the church alter where he has not paid a dime for the last 3yrs. He and cousin are the curse of this community.

   Delete
  3. No body is attending HKCS Programs in Houston, Fund raising was a big flop, No one is attending General body meeting only 20 to 30 peoples are attending. Where as every Sunday in church there are more than 1000 peoples attending the Holy mass, Even in week days there will be more than 150 peoples. In Houston we all support the church and only a few wicked peoples along with Sajan and Kizhakkel Unni supports the wrong doings of the Pallivirudha mafia.

   We need both Church and the Society but unfortunately society is in the hands of some crooked and wicked peoples.

   Delete
  4. Nadesan, President SNDPJuly 22, 2013 at 5:54 PM

   Reply to AnonymousJuly 22, 2013 at 10:17 AM, In Houston we all support the church and only a few wicked peoples along with Sajan and Kizhakkel Unni supports the wrong doings of the Pallivirudha mafia.
   Let me tell you my dear, no real knanya goes against our church, and we also know that if they work against church it should be that their DNA and Chromasone got aduterated. With regard to Kizhakkel Unni every one knows that his peternity belongs to Ezhava/ Chikon, while now I have a long held suspescion about the president also now.

   Delete
  5. Pavam Vattan Sojan

   Delete
  6. The main culprit for all our problem is the Endogomy Achan, he needs to be kicked out of USA. He is poisoning our community whenever he gets a chance. He was suspended for 1yr. for being drunk while on job. He needs to be permanently kicked out and let him serve the endogomy people in kerala. I dont know if they let him in kottayam diociese any more as he is staying here disobeying the endogamy bishop of kottayam

   Delete
  7. Dont worry my son, we will get the court cost and other expenses from the Kizakkel Unni , HKCS, KCCNA with all other damages. So you dont need to worry much about it. Then most faithfuls with kids are either on vacation or going to latin as kids dont have catechism so its nothing new. People like you are real wolves who pretend to lambs spread all kinds of lies to destroy our church that is bought in the name of Our Lady, Our Mother will not fail us. You reap what you sow my son, so be careful when you play against church that also is dedicated to the Mother Of Christ.
   I have no problem for those families who go to latin or anywhere they want to go, but I have issues with people like you who come and moonch everything and spread poison every where. We have a plan in hand to take of evils like U.

   Delete
  8. every Sunday in church there are more than 1000 peoples attending the Holy mass, Even in week days there will be more than 150 people.

   These numbers are showing Houston people are God fearing and Good hearted Knanaya people. Keep your faith and church alive, don't let few individuals take away your religious freedom to worship the mighty Lord Jesus Christ.
   Let there be a peace in our community and God bless us!   Delete
  9. Cyriac was a damn bullshit President. verum moonchi..community ude present situation is because of him.

   Delete
  10. T and M
   We puposely hired little expensive lawyer, and spent little too much to lawyer, because we 100% sure about winning the case, so whatever we spent and other expenses will get back from Joy or KCCNA. So we will get all the money we spent and for the time we spent for the court, we are working on this, you will see soon

   Delete
 2. Guys be careful. What I am hearing is that there is a conspiracy to go ahead with appeal and even more cases against Houston church. The idea is this. Church has around 170K in bank before we had this case. now spend 30K on the attorney and is spending another 30K for the renovation which is underway now. so left with 110K. Ever since Fr. Meledam come to Houston, only three families paid their yearly dues ( 500 x 3). The Sunday collections are going down drastically and is well below 500$ now. so lot of neutral people have been driven away and started staying away from active participation from the church after this issue ( they might be coming to church, but has certainly closed their valets). and the church need around 20K monthly just to survive. so if there are couple more cases against church, the church will have to back corrupt in three months unless Angadiath provide finance support which is out of question. The people who support church like us need to come up with something. May be we all should pay 250$ every month to the church to keep it alive and additional amount for other expenses like court expenses and renovations.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Knaya Snehi ThampuranJuly 22, 2013 at 9:13 AM

   Dont worry my son, we will get the court cost and other expenses from the Kizakkel Unni , HKCS, KCCNA with all other damages. So you dont need to worry much about it. Then most faithfuls with kids are either on vacation or going to latin as kids dont have catechism so its nothing new. People like you are real wolves who pretend to lambs spread all kinds of lies to destroy our church that is bought in the name of Our Lady, Our Mother will reap what you sow my son.

   Delete
  2. Houston Galveston diocease does not want you the so called 'PURE JEWISH' people. They dont want you period. Dont you understand? Why are you forcing yourself to something that they dont want? Dont you have shame? Why you want to go attend the church where you are not welcome. For that you need to have self respect that is what you guys lacking.

   Delete
  3. hahah get the court cost and damages? another 30K gone. Wolves.. I thought somebody already got that name and is proud of it for long time :) just because you bought something with the devils ways and name it after "Mother Mary" don;t make your wife Alphonsamma or you St. Peter.

   Delete
  4. Since you born to a knanaya mom , won't make you a knanaya. Your Dad should be knanaya too. Find that out and find why you against churches if born to knanaya, bcoz traditionally knanites are believers.

   Delete
  5. I remember what Pope Benedict said some time ago something thing like this, 'the enemies of our catholic church is in the Church not outside' same way we have lot of anti church people attending mass every sunday but they are the real enemies our Holy Catholic Church

   Delete
  6. Latest news is that joy send another vakkeel notice to Achan this evening.some how get his saliva immediately and get a DNA test.
   HOUSTON CATHOLICS AWAKE.....

   Delete
  7. Looks like Anonymous July 22, 2013 at 8:58 AM is right.
   We need to have a plan to counter this. We need the church and need to protect it from going down. Lets call for a parish council and ask every family to pay 250$ or 500$ per month. I am all in for it. Camon Houston Knanaya. You need a new car or want a church? Think...

   Delete
 3. അവന്മാരെ അന്റെ കൈയീൽ കില്ലിയാൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അതീൽ ഒരാൾ മദർ തെരേസാ യെ പറ്റിച്ചവന്റെ മകൻ, മറ്റവൻ ചൊകൊന്റെ മകൻ. രണ്ടു പേരും കു‌ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയെ നശിപ്ക്കനയീ ജെനിച്ചവരാനല്ലേ

  ReplyDelete
 4. Why HKCS didn't publish this vrdict?

  ReplyDelete
 5. Pranjiyum , Moonchiyum koodathe mattoru varggam Chicagoyilu. Prarthanajikal..
  They are low level pranjikal, who contribute to church and support. Moonchikal are the worse, never contribute and use all the amenities, and then Theri the church. They are majority now.
  Pranchiyum, Moonchiyum, Prathananjiyum divided the community

  ReplyDelete
 6. In Houston Moonjees are the majority. Every day coming to church and never pay a penni and they want the mike to announce. The leader of Moonjees is now the president and another moonjis are as follows

  1) Gayakan Bijo (always want to be part of palli choir and never pays the church dues)
  2) Aniyan Bava ( Always want to be center of attraction and making issues coming every sunday and trying to destroy the church. This year he wants to become president so contributed annual fees)
  3) Cheetan Bava ( Coming to church every sunday and Thursday never looks on anybodys face always look down. Crooked man trying to foreclose the church. he is coming to church and praying jesus to close the church)
  4) Pandi Ajith ( Don't know anything about knanayism and never had any affiliation with church he was born and brought up in Thami nadu and was attending the Syro churches and now trying to teach our kids about knanayism and every sunday going to Latin church and seeing endogamy in Karumban and Velumbans church.)
  5) Thunnala Jomon: Every sunday coming to the church never pays the church dues and teaching catechism and wants to close the church.

  ReplyDelete
  Replies
  1. What about chakkakkurus and all in laws Saral, Jessee, Kunjeppu etc? Jr. & Sr. Parayans, Melaamma, Pothiyaan?

   Delete
  2. ee jomon oru kalla poottukaaran

   Delete
  3. Well at least 2 people in the above list are well educated and capable people. they are not like the Ass wholes who hardly have any education and live on their wives expense and follow other moonchies like simon, babu and peter. What kind of qualification/education that they have?
   Jomon and Ajith are engineers and working in reputable companies and have a social and professional status even outside Knanaya. The munchies like Simon and co, has no other credentials and status outside kna or not even in kerala, are making fools of other moonchies and guiding them in wrong direction for their sake, for them to go to the stage and for them to get the seat in the stage. NOT for you of for the interest of the church or people. Camon guys think...think fools.

   Delete
  4. In catholisisam faith and loyaltiy to church is more important than any thing.

   Delete
  5. What kind of fu** loyality that Simon , Peter and Babu has towards church? Aren't they the one who were running around and complaining against Fr. Illi? Aren't they the one who didn't even let Fr. Illi to speak in his send off meeting? What kind of Loyality you are talking about ? You are saying that Fr. Illi was less loyal to catholism than these idiots? Don't be a frog in a well. Think guy...think and wake up.

   Delete
  6. Pranchi= The person who pay to the church
   Munchi= Get everything free from the church

   Delete
  7. The above brother is using f word and he will do more sin in his heart by going to Knanaya church (by hating others). He should go to a Latin church which will give him more peace and it is free too. May god bless you and I will pray for you

   Delete
  8. Reply to:AnonymousJuly 23, 2013 at 7:13 AM, Don't blame any body for Illi's downfall, it was his own making. He trusted the Munchis blindly thinking that they are good, but he never realized that they are real wolves in lamps outfit. Finally it is the wolves who ditched him, it is Nuxulate Vijayan who threatend the Angaadiayath with the law suit for stealing check that was supposed to go to the church. So real protector Illi became the real preditor.

   Delete
  9. I have no problem for those families who go to latin or anywhere they want to go, but I have issues with people like you who come and moonch everything and spread poison every where. We have a plan in hand to take of evils like U.

   Delete
  10. Maniyappa monee dineshaa, we have also paid the money just like you. now spreading poison, It depends on how you look. I can say that you are spreading poison for muthu and angadiath. It's depends on which side you are. so stop using that word. When Fr. Manapuram was building the community center, you said Peter is spreading poison. Now you are saying peter is serving wine. it looks like if I ask you who is your father, you will change the names depend on when I ask and who is asking :)

   Delete
 7. Moochis all over US wants to close churches. It never going to happen in their life time. If you look at the statics, there is not even a single Malayali based churches closed because of money.
  In houston case, if 100 familes are happy and paying their dues everything will be okay. Moonchis are playing every game to close the church in santonio texas but nothing happens.

  Muthu knows exactly what he is doing and god is in his side. Just wait and see. Everything he does will be remembered by generations.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dont worry my son, we will get the court cost and other expenses from the Kizakkel Unni , HKCS, KCCNA with all other damages. So you dont need to worry much about it. Then most faithfuls with kids are either on vacation or going to latin as kids dont have catechism so its nothing new. People like you are real wolves who pretend to lambs spread all kinds of lies to destroy our church that is bought in the name of Our Lady, Our Mother will not fail us. You reap what you sow my son, so be careful when you play against church that also is dedicated to the Mother Of Christ.
   I have no problem for those families who go to latin or anywhere they want to go, but I have issues with people like you who come and moonch everything and spread poison every where. We have a plan in hand to take of evils like U.

   Delete
  2. Fr. Muthu pl organize a protest against the heinous activity of KCCNA, and hkcs SIN gang such as PAANDI AJIT WHO HAS NO GENERAL KNOWLEDGE OF ANYTHING BUT KING AMONG PEOPLE HAS BROKEN NOSE. THIS IS A GOOD TIME FOR U TO SHOW UR LEADERSHIP.

   Delete
 8. Knanaya community is cursed with some tainted leaders, who is asking the new generation, not to go to churches, insult the priests and Bishops with blogs, anonymous emails, threaten the churches with law suits. It is shame some people call them leaders. They are just anti social elements, who spread hate against religion and peace.
  Leaders are the one who can guide the new generation, with love and respect to be good citizens, good Christians, good ones. Unfortunately our current leaders have no moral values and are big threat to society. They are not thinking, they have short life and when died, will be brought to the same church they hated all their life and buried by the priest, whom they were cursing. What a disgrace, end you church haters?

  ReplyDelete
 9. Nobody hate church or Christ. but hate the way the church is run.
  People like you always labeled and cornered the men who question the wrong doing by the church administration. But no way you can decide that you are right and others are wrong. Take the example of Bishop Moolakkattu. His father was labeled as a worst enemy ever of Kottayam diocese and kna. Why?? He questioned some wrong doing by the church in those times. Now what happened? He is blessed with a son who became the youngest bishop of Kottayam dioceses and will run the kottayam diocese for another 30 years. so who is right and who is wrong, only time will tell my son. only time will tell.

  ReplyDelete
  Replies
  1. and when John sir (Bishop's dad) was questioning the wrong doings, your "thantha" and great grand fathers played the good cop role like you are playing now and what did they get? an asshole like you hahahahahaha. so if you want to change the history and curse of your family, do the right thing now.

   Delete
  2. Right thing putting that Bishops head on a butchers body and forward img to thousands of kids over the internet.? Morphing a priests head on Dogs face and spreading over Facebook?
   Is it What you claim right thing? This is What you say questioning church?
   Only son of satan can do things like that. You don't have to wait for time to get the results. Like many doubting on your paternity, a son of a true Christian can not commit such a crime against church and God itself. You will soon regret for What you doing ? Let your kids don't carry your sins through generations

   Delete
  3. Kurian ChalumkalJuly 24, 2013 at 8:13 AM

   Who ever put Knanaya Bishops head on a butchers body and Knanaya VG s head on a dogs body is definitely against Knanaya peoples. If you don't like the bishop or the VG you have the right to question or you have the right to disobey them but this was so cheep and only those who are trying to destroy the knanaya community can do this.

   Those who did this and those who support these type of peoples are equally guilty. You peoples are telling the example of Bishops father his protest was with a positive mind so he got the positive result, your protest is with devils mind and you will be blessed with sons and daughters who are either butchers or dogs.

   Delete
 10. I am not sure who did all the above, but very sure none of the kna from Houston did that. Again you fool fighting against church administration is not a fight against God. Even Jesus did that. Not saying that all fighting against church are Jesus like. But If you are born to one father and you have a back bone, you should question the wrong doing. regardless it's in a church or in a public place. Just because Priest wear a white dress doesn't mean that they could do anything they want.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Avante ammede wrong doing?? You should first question your mom about her wrong doing of giving a cursed birth... For 3 decades you were questioning and questioning and blocked the opportunity have our own churches. One generation has pass by without knowing knanaism and half of them married to non knas including your leaders kids... Now after many obstacles, some how we were able to build our own churches across USA and many thousands of kids are meeting every sunday at church. They also learn knanaism along with their CCD. This is what you call wrong doing??? This is called jealousy or depression for something you guys couldn't do for years and church is doing?? And sons of satans are trying to block it and close down the churches. Is it because you love endogamy?? Then how come half of your endogamy leaders kids are married to non knas including karumbans, mexicans, vadakkans or muslims. Go and question their shameless act of wrong doing against their own policy of letting their kids marry outside first, then come and question church. Fix your self first before you fix others...

   Delete
  2. Good response, I like that. These useless political clowns should be isolated from the community.

   Delete
  3. Reply to AnonymousJuly 24, 2013 at 6:21 AM.

   I am not sure who you are , but your words speaks for your culture. I am sorry I cannot come down to your level. about the kids, nobody can predict about future. Take the example of Vachachira in Chicago. He was very active in the community, always supported church and Muthu, always pumping money into anything that church does. His daughter is married to an Italian and son is in the process of getting married to non kna. But look at other families who were here for the last 30 - 40 years and the kna church and the priest just came into picture in the last 5 to 7 years. For example, Theophine Chamakkala from Dallas.All of his kids are married to kna and they hooked up to kna boys and his eldest girl did that even before there was a church in Dallas. all that happened because of our convention and also the way we bring the kids up in the house and also Gods blessing and your luck. Just because you take your kids to kna church, it won't happen. Actually they loose their faith and will start questioning by the time they are in high school. Think fools...

   About the political clowns, completely agree. stay away from them as they are not speaking or acting for you.

   Delete
  4. I completely agree with the above. My family ahs been around for 30 years and lot of our youth married within the community. Yes of course some went out as well. But I k personally know that they met their partners first time in the KCCNA convention or through the friends they made at convention. also they way they been brought up, they got the sense that if I marry outside Kna, it's going to hurt my parents badly. So let me find some one with in. Again that feeling never came because going to the kna church, but that is coming from the family. For elder people like us, our kids never went to kna church because by the time there was a kna church, our kids were in grad school, busy with the studies.

   Delete
 11. Pay your dues and ask tough questions then everybody will respect you and your question!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, money is God. Realize that, pay and shut up. They need your money. For everything else they have Chazhi and his pottan koottangal. Even the priests are their adchchu thalikkaar. A bunch with no self respect.

   Delete
  2. You still did not get it. If you are a Munchi go to latin churches or be quite at Knanaya church. Or pay your dues and ask tough questions like anybody.

   If you don't pay your dues and using the church like everybody. Then others(we the pranchis) will ask tough questions to you.

   Delete
  3. Yes We the Pranchis will support the church because god blessed us with abundance of money, since we are not in a position to go for mission work, we are giving charity to church. Every one has their duties our responsibility is to support the church financially and we hate moonchies because they talk a lot but never pay a penny to the church. Let them go to Latin church and since they don't know how to speak in front of Velumban and Karumban they will keep quiet. Also no one will ask them for contribution. Dear moonchies please get out of knanaya churches and go to latin church. We pranchies along with Prarthanakkar loves god church and the thirusabha will pay for knanaya churches in US. You all are talking about sankara palli. What about latin churches you people attend is it endogamous?.

   Delete
  4. Do you Pranchis know that half of the money you throw into the church is taken by the 'Manthees'. Did you notice what happened when they bought the fuqua church? Manthees took half of the money under the table and they bought a forclosed church for you at the premium price. Chazhis divided it amoung them. Then you made one of them as trustee. Pranchis don't have any brain. At least can't you prevent Manthees taking out the money like this from the church. Kizakkel Joy want to question this that is why you brainless telling BS about his paternity. Learn at least how to be a smart pranchi. rather than throwing your money to Manthees can't you throw it to the poor ladies in your subdivision? So in our church we have Pranchis, Moonchis and Manthees.

   Delete
  5. Why pay poor ladies? To buy makeups? You want to make all pranchis VD Pranchis? Make a list of manthees here.

   Delete
 12. Every Sunday in Houston church there are more than 1000 peoples attending the Holy mass, Even in week days there will be more than 150 people.

  These numbers are showing Houston people are God fearing and Good hearted Knanaya people. Keep your faith and church alive, don't let few individuals take away your religious freedom to worship the mighty Lord Jesus Christ.
  Let there be a peace in our community and God bless us!

  ReplyDelete
  Replies
  1. The church has a capacity of less than 500 people. so it looks like the rest of the 500 are standing in the parking lots in the Houston hot weather and attending the Sunday mass. Hurraaay to Houston Kna.

   Delete
 13. T and M
  We puposely hired little expensive lawyer, and spent little too much to lawyer, because we 100% sure about winning the case, so whatever we spent and other expenses will get back from Joy or KCCNA. So we will get all the money we spent and for the time we spent for the court, we are working on this, you will see soon

  ReplyDelete

Please know that we will respect your freedom of speech but any abusive language directed towards the blogger, this blog or any one else would not be tolerated. Please refrain from posting spam and abusive language. The blogger doesnot assume any responsibility for the content of the comments made by the readers and they doesn't represent the opinions of the Blogger. The moderation of the comments are aimed at preventing the comments with abusive language only.

Again let me make it clear "The blogger doesnot assume any responsibility for the content of the comments made by the readers and they doesn't represent the opinions of the Blogger.". So you post the comment at your own risk.