Pages

Friday, March 22, 2013

നമ്മുടെ കാശ് നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ. താമ്പായില്‍ നിന്നും ഒരു കണക്ക് പുസ്തകം

കഴിഞ്ഞ  ദിവസം ഒരു കമന്റായി ഈ ബ്ലോഗില്‍ വന്ന ടാമ്പാ അസോസിയേഷന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് . അതിനു താഴെയായി വന്ന ഒരു കമന്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ ക്നായ്ക്ക് അയച്ച ഈമെയില്‍ ആണ് എന്നാണു വിശ്വസിക്കുന്നത് . എങ്ങിനെ ഒരു അസോസിയേഷന്റെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയാം എന്നതിനെ പറ്റി ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ ഒരു ഉദാഹരണ വേണമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
Dear American Kna
please forward this to our people

KCCF BALANCE SHEET-2012
Knanaya Catholic Cmmunity of Florida


Income received
Rental income: Fridays 10 X 1000 $10000
Saturdays 52 X 2000 $104000 (Cash received from Mexicans $80000 and $20000 checks received from KCCF members and $4000 from Sacred heart Knanaya Church)
Sundays 20 X 1600 $32000 (loose cash received mainley from mexicans)
Cristmas Carol $17500
Memberships $10000
Fundraising Show $40000
Total Income Received $213500

Rental Expense: Cleaning Non knanaya $8200
Mic operator-Non knanaya $41000
Show promoters $20000
KCCNA meetings and trips $25000
Las vegas trip $33000 (include air,lodge,bar,club,casino,etc)
Subcommitties (kids club,kcyl,kcjl,youvajanavedi)
$5000
Sleep over for kccf ladies $2000
Football night $5000 (include beer, vines, hard liquor,movies for little ones etc)
Election fund expenses $5000
Video,photo,media prints advertisements $20000
Expenses for buiding maintaince $5000
building body administrative cost $14800
Total expenses for 2012 $184000

balance as of 01/02/2013

Income $213500
Expense - $184000
_________
Balance $29500

As you can see even after a good times we still do not have a high balance like church. Many of our action councils, Tampa kna, and other community hard working organizers did not receive any monetary fund for their own use. Even though we do not need to show the mexicans cash to tax authorities we can not depend on these people in upcoming years. Imagine if Mr. obabama send these people back to Mexico, you can see clearly how much money we will loose each year. Since kccna president is from tampa, we have to show our best on the next convention. Therefore please help all you can for this great cause. You may here people talking about some of our members benefiting from our center as an investment you can see if anyone had a devidend or anytype of share given in 2012.

The more you give the better chance you can have a many position in upcoming kccna convention.

Thank you
kccf Treasure
please forward this email on behalf of action councils.
ReplyDelete
Replies


 1. എന്താ കഥ.

  ലാസ് വെഗാസിലെക്ക് പോകാനായി ചിലവാക്കിയത് 33000 ഡോളര്‍ !!!! ആരൊക്കെയാണ് അസോസിയേഷന്റെ ചിലവില്‍ ചൂതാട്ടത്തിന് പോയത്. ഇതാണ് കത്തോലിക്കാ അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടി. ഈ ചൂതാട്ടത്തിന് പോകുന്ന അവന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഈ ചൂതട്ടകെന്ദ്രത്ത്തിലും കുര്‍ബ്ബാന്‍ വേണ്ടി വരുമല്ലോ?

  അടുത്തത് നോക്ക് sleep over for kccf ladies????

  അയ്യയോ ഇത് കൊല്ല്ലമല്ലോ . 2000 ഡോളര്‍ മാത്രമേ ആ കലാ പരിപാടിക്ക്‌ മുടക്കായുള്ളൂ. എന്ത് പറയാനാ. ജീവിക്കുകയാണ് എങ്കില്‍ താമ്പായില്‍ തന്നെ ജീവിക്കണം.

23 comments:

 1. Only thing makes me happy is they at least have account for every single dollar (believe its correct)... It pizz me off as being an association for KNANAYA- CATHOLIC- COMMUNITY these fellows did not spend a single penny for socio - spiritual - cultural progress / benefit of our people.
  No wonder as their leader, who is current KCCNA President is a moron with no vision. Debate between him and opponent before election was like watching live 'Comedy Stars'. I always wonder how they dared to claim a possition which people like Dr.Akashala held once.
  I pray for future of knanaya associations in North America

  ReplyDelete
 2. At least Tampa publish it very neat way.Have Muthu have the courage to publisg the same with him or Kpttayam Bishop.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. muthu always publish the financial statements very clearly......

   Delete
  2. Muthus statement way more descriptive and detailed than this.

   Delete
 3. KCCNA need to hire alcholic counselers for Tampa Association

  ReplyDelete
 4. Tampa association spent 33000$ for sprit and 0$ for spritual activities.

  ReplyDelete
 5. എടാ ചെറ്റകളെ , തണുപ്പത്ത് നിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു തൊണ്ട കീറി പാടുന്നത് സമുദായത്തെ ഉധരിക്കാനോന്നുമല്ല , ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്ക്ക് സ്ലീപൊവെർ പാര്ട്ടി നടത്താനാ അറിയാമോ . അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോളും ചെക്ക്‌ എഴുതി വച്ചോണം ..മൈ ....

  ReplyDelete
 6. I appreciate Tampa Association at the same time blame them because they spent the money for wrong/illegal purposes knowingly and published it. Horrible!!!!!

  ReplyDelete
 7. Where is koovans 2012 finacial report they can piblish????.

  ReplyDelete
 8. How come vedeo,photo,media $20000.With this amount did you get any publicity for tampa assn.You have to change your strategy.

  ReplyDelete
 9. You have to donate one patta machine to all assn.EGGS ALSO.

  ReplyDelete
 10. WHERE IS KCCNA FINACIAL REPORT THEY CAN PUBLISH?
  HOW MUCH BALANCE IN THERE A/C. SHEINS CAN GIVE THE ANSWER?

  ReplyDelete
  Replies
  1. STARTED WITH $300,000.00N ENDED WITH 00.TOO EXPENSIVE TO FLY BACK AND FORTH FROM INDIA

   Delete
 11. "Las vegas trip $33000 (include air,lodge,bar,club,casino,etc)
  Subcommitties (kids club,kcyl,kcjl,youvajanavedi)
  $5000
  Sleep over for kccf ladies $2000
  Football night $5000 (include beer, vines, hard liquor,movies for little ones etc)"

  What you expect from Tomy Chettai's own association !!!

  ReplyDelete
 12. IS THERE ANY EVENING MASS TODAY AT ST.MARYS? I KNOW NORTHAMERICANKNA IS THE BEST KNANAYAMEDIA NOW A DAYS.

  ReplyDelete
 13. evening qurbana ondu.

  ReplyDelete
 14. DO you pay anual contribution in last year .I heard KCS president
  Thottappuram didn;t given 2012 annual contribution !!!! He was 3 years PRO!!!!

  ReplyDelete
 15. NOW THOTTAPPURAM KALAPPA JOY'S VALATTY PATTIYA

  ReplyDelete
 16. GOOD JOB BLOGGER CHETTA ..........

  ReplyDelete
 17. Is this an audited report? If it is, then where the auditor's signature? Any one a produce a report like this, but it is not authentic if it is not audited.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Why don't you find it out buddy?

   Delete
 18. Eda Tampa Thendikal,
  If you need more money to pay off your Syro Knanaya church mortgage, bring your beautiful wife's to Tampa community Center we will pay you $1000.00 each night.You can bring your daughter also,if they are over eihteen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Letting to publish these kinds of comments is not good blogger. This is somebody who is mental and have issues at home. Please try to remove these types of comments. Freedom of speech doesn't give the right to say anything they want.

   Delete

Please know that we will respect your freedom of speech but any abusive language directed towards the blogger, this blog or any one else would not be tolerated. Please refrain from posting spam and abusive language. The blogger doesnot assume any responsibility for the content of the comments made by the readers and they doesn't represent the opinions of the Blogger. The moderation of the comments are aimed at preventing the comments with abusive language only.

Again let me make it clear "The blogger doesnot assume any responsibility for the content of the comments made by the readers and they doesn't represent the opinions of the Blogger.". So you post the comment at your own risk.